Stormøde på Sejerø skole den 24 Juli 2023 kl. 


ang. Færgegruppens arbejde omkring færge til Sejerø


Alle er velkommen øboer og sommerhusejer.